Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate


1.GENERAL DISPOZIȚIILE

1.1.Asta Politica de confidențialitate de Magazin Online este de natură informativă, care înseamnă că nu este o sursă de obligații pentru Beneficiarii Serviciilor sau Clienții Magazinului Online. Politica de Confidențialitate conține, de mai sus toate, principiile privind prelucrarea datelor de către Controler în Magazinul On-line, inclusiv baza, scopul și perioada de prelucrare a datelor personale și a drepturilor persoanelor vizate, precum și informații cu privire la utilizarea de cookie-uri și instrumente analitice în Magazinul On-line.

1.2.La Operatorul datelor personale colectate prin intermediul Magazinului Online este fie compania LAURELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA cu sediul în Poznań (birou adresa și adresa de corespondență: str. slujbei. Marcin 29/8, 61-803 Poznań); înregistrată în Registrul de Antreprenorii de Instanța Națională Registru sub numărul: 0000808310, Inscrieti-Instanța care deține documentele societății: Judecătoria Poznań – Nowe Miasto am Paz în Poznań , VIII Comercial Departamentul de Instanța Națională Registru; cod de înregistrare Fiscală nr. NIP: 7831807476, Națiune Economiei Registrul comerțului cu nr. REGON: 384618076, e-mail adresa: sklep@laurella.pl și numărul de telefon: 61 200 11 21 – denumit în continuare "Operator" și fiind simultan Furnizorul de Servicii de Magazin Online și Vânzător.

1.3.Personal date în Magazinul On-line trebuie să fie prelucrate de către Operator în conformitate cu caracter obligatoriu reglementările legale, în special Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a astfel de date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (General privind Protecția Datelor Regulament), denumit în continuare "RGPD" sau "RGPD Regulament". Textul oficial al RGPD Regulament: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

1.4.Folosind Magazinul On-line, inclusiv de cumpărături, este voluntară. În mod similar, furnizarea datelor personale de către Beneficiar de Servicii sau Client folosirea Magazinului Online este voluntară, obiectul a două excepții: (1) intră în contracte cu Controller – imposibilitatea de a furnizarea datelor cu caracter personal necesare pentru încheierea și de performanță din Contractul de Vânzare sau contract de prestări de un Serviciu Electronic cu Operatorul, în cazurile și în domeniul de aplicare indicate pe site-ul Magazinului Online și Termenii și Condiții de Magazin Online și această Politică de Confidențialitate se duce la nici o posibilitate de a intra in contract. Furnizarea datelor personale o cerință contractuală în acest caz și dacă persoana vizată este dispus să intre în contract cu Operatorul, acestea trebuie să fie obligat să furnizeze datele necesare. Domeniul de aplicare de date necesare pentru a intra în contract este de fiecare dată specificată în avans pe site-ul Magazinului Online și în Termenii și Condițiile de Magazinul On-line; (2) obligațiile legale ale Operatorului – specificarea datelor cu caracter personal este o obligație legală care rezultă de obicei cu caracter obligatoriu reglementările legale care obligă Operatorul pentru a procesa datele cu caracter personal (de exemplu, prelucrarea datelor fiscale cărți și registre) și eșecul de a specifica datele vor face imposibil pentru Operator pentru a-și îndeplini obligațiile.

1.5.La Controlerul asigura diligența necesară pentru a proteja interesele persoanelor fiind vizate, în special fiind responsabil și răspunzător pentru și asigurarea că datele colectate sunt: (1) să fie prelucrate în conformitate cu Legea; (2) colectate, pentru anumite scopuri juridice și nu supuse în continuare prelucrării în contradicție cu scopurile; (3) corectă în ceea ce privește obiectul și adecvate în ceea ce privește scopul prelucrării; (4) stocate într-o formă de a face posibilă pentru a identifica persoanele care se aplică, nu mai mult decât se dovedește a fi necesar pentru a atinge scopul prelucrării și (5) prelucrate într-o manieră asigurarea securității datelor cu caracter personal, inclusiv a protecției împotriva ilicite sau ilegale de prelucrare sau a pierderii accidentale, daune sau distrugerea, cu utilizarea de măsuri tehnice și organizatorice măsuri.

1.6.Luând seama de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopul prelucrării ca precum și riscul de încălcarea drepturilor sau libertăților persoanelor fizice persoanele cu variate probabilitatea și gradul de amenințare, Operatorul este punerea în aplicare a măsurilor tehnice și organizatorice adecvate, astfel care are loc prelucrarea în conformitate cu Regulamentul și este posibil să-l arate. Măsurile sunt revizuite și actualizate, ca este necesar. Operatorul se aplică măsurile tehnice de prevenire a achiziționarea și modificarea datelor cu caracter personal trimise în format electronic de către persoane neautorizate.

1.7.Orice cuvinte, fraze și acronime utilizate în această politică de confidențialitate începând cu o scrisoare de capital (de exemplu, Vânzător, Magazin Online, de Servicii Electronice) se fi înțelese în conformitate cu definiția cuprinsă în Termeni și Condiții de Magazinul On-line disponibil pe site-urile de Magazinul On-line.

2.BAZA PENTRU PRELUCRAREA DE DATE

2.1.La Operatorul este autorizat sa proceseze datele cu caracter personal în cazurile în, și în măsura în care, atunci când cel puțin una dintre următoarele condiții este îndeplinită: (1) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor lor cu unul sau mai multe capete; (2) prelucrarea este necesară pentru contract performanța vizată este parte, sau de a lua măsuri pentru cererea persoanei vizate, înainte de încheierea contractului; (3) prelucrarea este necesară pentru a îndeplini obligația legală de Operatorului; sau (4) prelucrarea este necesară pentru nevoile care rezultă din punct de vedere legal interesele justificate ale Operatorului sau al treilea partid, cu excepția situațiilor când interesele sau drepturile de bază și libertăților fundamentale ale persoanei vizate trece peste astfel de interese și au nevoie de protecția datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copilul.

2.2.La prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operatorul de fiecare dată necesită avea cel puțin o bază indicat la punctul 2.1 de confidențialitate politica. Baze specifice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de Serviciu Beneficiarii sau Clienții Magazinului Online de Operator sunt specificate la punctul următor de politica de confidențialitate – ca ce privește obiectivul specific de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Controler.

3.SCOP, BAZA ȘI PERIOADA DE PRELUCRARE a DATELOR ÎN MAGAZINUL ONLINE

3.1.Fiecare timp, scopul, baza și perioadă precum și beneficiarii de datele cu caracter personal prelucrate de Operator, rezultat din acțiuni întreprinse de către un anumit Beneficiar de Servicii sau Client în Online Magazin. De exemplu, în cazul în care Clientul decide să cumpere un Produs din Magazinul Online si alege colectarea achiziționate Produsul personal în loc de expediere, datele lor personale vor fi prelucrate cu scopul de a efectua Contract de Vânzare-cumpărare încheiate în dar ele nu vor fi făcute disponibile la curier livrarea livrare la Controlerul de comanda.

3.2.La Operatorul poate prelucra date cu caracter personal în Magazin On-line pentru scopuri, pe baza și în perioade, după cum urmează:

Scopul de prelucrare a datelor Juridică baza de prelucrare a datelor Perioada de stocare a datelor performanța din Contractul de Vânzare sau contract de prestări de o Serviciu Electronic, sau de a lua acțiuni pentru solicitarea de date subiect, înainte de a intra în contractele de mai sus. Articolul 6, par. 1, litera b) din RGPD Regulamentul (contract de performanță) – la prelucrarea este necesară pentru a executa Contractul de Vânzare de care vizată este parte sau pentru a lua măsuri la cererea de date subiect, înainte de a intra în contract. datele vor fi stocate pentru perioada necesară pentru executarea, rezilierea sau expirarea unui contract încheiat într-un mod diferit. marketing Direct Articolul 6, par. 1, litera f) din Regulamentul RGPD (interesul legitim al operatorului) – prelucrarea este necesare pentru atingerea obiectivelor pe baza interesului legitim al Operatorul care include susținerea intereselor și consolidarea reputația de Controler și Magazin On-line, precum și angajamentul pentru creșterea vânzărilor de Produse datele vor fi stocate pentru o perioadă de interesul legitim al Operatorului, cu toate acestea, nu mai mult decât termenul de prescripție a creanțelor în ceea ce privește persoana vizată sub activitatea de afaceri a Operatorului. Termenul de prescripție este de fi specificată prin prevederi legale, în special Codul Civil ( de bază perioada de prescripție în cazul creanțelor legate de afaceri activitatea se ridică la trei ani, și pentru un Contract de Vânzare două ani).La Operatorul nu poate prelucra datele pentru nevoile de marketing direct în cazul de a exprima clar o obiecție în acest câmp de date subiect. Marketing Articolul 6, par. 1, litera a) din RGPD Regulamentul (consimțământul) – datele pot și-a exprimat consimțământul de a procesa datele sale cu caracter personal pentru marketing sensul de către Operator datele sunt stocate până la vizată își retrage consimțământul în continuare procesul lor de date în acest scop. de a Exprima o opinia pe care a încheiat Contract de Vânzare-cumpărare de către Client Articolul 6, par. 1, litera a) din RGPD Regulamentul (consimțământul) – datele pot și-a exprimat consimțământul de a procesa datele sale cu caracter personal în scopul de a exprima o opinie datele sunt stocate până la vizată își retrage consimțământul în continuare procesul lor de date în acest scop. Păstrarea fiscale cărți Articolul 6, par. 1, litera c) din RGPD Regulament în raport cu Articolul 86 §1 Fiscale Ordonanța Act, text consolidat din 17 ianuarie 2017 (Jurnalul de Legile din 2017 element 201) – prelucrarea este necesară pentru Controler ca urmare a obligațiilor statutare datele vor fi stocate pentru necesar din punct de vedere perioadă, solicită Operatorului să magazin de carti (până la expirarea termenului de prescripție de un impozit obligația, cu excepția cazului în Acte Fiscale prevăd altfel). Determinarea, urmărirea sau de apărare a creanțelor pe partea de Controller, sau cele care pot apărea în ceea ce privește Operatorul Articolul 6, par. 1, litera f) din RGPD Regulamentul (interesul legitim al controller) – prelucrarea este necesară în scopuri rezultă din interesele legitime ale Operatorului care include determinarea, urmărirea sau de apărare a creanțelor pe partea de Operatorul, sau cele care pot apărea în ceea ce privește Controler datele vor fi stocate pentru o perioada de interesul legitim al Operatorului, cu toate acestea, nu mai mult decât termenul de prescripție a creanțelor împotriva Controler. Termenul de prescripție trebuie să fie specificate de către legale dispoziții, în special în Codul Civil (perioada de bază de limitarea în cazul cererilor de despăgubire împotriva Operatorului se ridică la șase ani). Utilizarea On-line Site-ul magazin și asigurând buna funcționare a acestuia Articolul 6, par. 1, litera f) din RGPD Regulamentul (interesul legitim al controller) – prelucrarea este necesară în scopuri rezultă din interesele legitime ale Operatorului care include de operare și întreținere de Magazin Online datele vor fi stocate pentru o perioada de interesul legitim al Operatorului, cu toate acestea, nu mai mult decât termenul de prescripție a creanțelor în ceea ce privește vizate în activitatea de afaceri a Operatorului. La termenul de prescripție trebuie să fie specificate de dispozițiile legale, în special Codul Civil (perioada de bază de prescripție în cazul din creanțe legate de activitatea de afaceri se ridică la trei ani, și pentru un Contract de Vânzare de doi ani). Pregătirea statistici și analiza modului de date pot efectua pe site-ul Magazin Online Articolul 6, par. 1, litera f) din RGPD Regulamentul (interesul legitim al controller) – prelucrarea este necesară în scopuri rezultă din interesele legitime ale Operatorului care include pregătirea de statistici și analiza modului de date pot efectua pe site-ul Magazinului Online, în scopul de a îmbunătăți funcționarea Magazin On-line și de a crește vânzările de Produse datele vor fi stocate pentru o perioada de interesul legitim al Operatorului, cu toate acestea, nu mai mult decât termenul de prescripție a creanțelor în ceea ce privește vizate în activitatea de afaceri a Operatorului. La termenul de prescripție trebuie să fie specificate de dispozițiile legale, în special Codul Civil (perioada de bază de prescripție în cazul din creanțe legate de activitatea de afaceri se ridică la trei ani, și pentru un Contract de Vânzare de doi ani).

4.DATE DESTINATARI ÎN MAGAZINUL ONLINE

4.1.Pentru nevoile corespunzătoare Magazin Online de funcționare, inclusiv a de performanță din Contractele de Vânzare încheiate, trebuie să fie este necesar ca Operatorul să facă uz de externe a companiilor servicii (de exemplu, furnizor de software, servicii de curierat, sau sistem de plată provider). Operatorul utilizează doar serviciile de astfel de prelucrare entitățile care asigură garanții suficiente pentru punerea în aplicare corespunzătoare tehnice și organizatorice corespunzătoare astfel încât prelucrarea se întâlnește cerințele stabilite în RGPD Regulament și protejează drepturile persoanelor vizate.

4.2.La Operatorul poate furniza date cu caracter personal către o țară terță, în timp ce Operatorul se asigură că va fi doar o țară terță care este considerate a furniza un nivel de protecție adecvat în conformitate cu RGPD Regulament și că persoana vizată are dreptul de a obține o copie a datelor lor. Operatorul oferă personale de date către o țară terță numai în cazul în care și domeniul de aplicare necesare pentru a executa un anumit scop de prelucrare a datelor în concordanță cu această politică de confidențialitate politica.

4.3.Furnizarea de date de Operator nu are loc în fiecare caz și să nu toți destinatarii sau categoriile de destinatari definite în intimitatea politica – Operatorul oferă date doar în cazul în care acesta se dovedește a fi necesară pentru a atinge un scop dat datelor cu caracter personal prelucrarea și exclusiv în aplicare necesare. De exemplu, în cazul în care Clientul alege colectarea unui element personal, lor datele nu vor fi comunicate la purtător fiind Operatorului colaborator.

4.4.Personal date de Magazin On-line de Servicii Beneficiarii sau Clienții pot fi condiția pentru următoarele destinatarii sau categoriile de destinatari:

   1. transportatorii/expeditori/curieri/subiecte operare depozite și/sau responsabil de procesul de transport maritim – în cazul unui Client care selectează Magazinul Online pentru a livra Produsul prin posta sau curier, Operatorul face colectate Client a datelor cu caracter personal disponibile selectat transport, expeditor sau agentul care efectuează transport pentru Controler, și dacă livrarea se face din depozitul exterior – la obiectul de operare depozit și/sau responsabil de procesul de transport maritim – în măsura necesară pentru a livra Produsul la Client.
   2. e-plăți sau card de plată furnizori de servicii – în cazul unui Client care folosește în Magazinul Online opțiunea de e-plată sau card de plată, la Operatorul face colectate Client a datelor cu caracter personal disponibil selectat prestatorul de servicii de plată în Magazinul Online pentru Operator în măsura necesară pentru a efectua plata Client.
   3. împrumut furnizorii/leasing – în cazul unui Client care selectează în Magazin Online opțiunea de metoda de plată în rate sau de leasing, Operatorul face colectate cu caracter personal Clientului date disponibile pentru a selectat furnizorul de împrumut sau locatorului furnizarea mai presus de servicii de plată în Magazinul On-line cu scopul de a Controler la măsura în care este necesar pentru serviciul de plată pentru Client.
   4. sondaj de opinie sistem de furnizori – în cazul unui Client care a consimțit să - și exprima opinia privind Contractul de Vânzare încheiat, Operatorul face datele cu caracter personal colectate de la Client la dispoziția selectate entitate care furnizează sistemul de sondaje de opinie privind Contractele de De vânzare încheiate în Magazin On-line cu scopul de a Controlerului într-un domeniul de aplicare necesar pentru Client să își prezinte avizul de intermediul unui sondaj de opinie sistem.
   5. furnizorii de servicii redare pentru Operator tehnică, sau organizatorice soluții, făcând posibil ca Operatorul să efectueze o de afaceri, inclusiv Magazin Online și a Serviciilor Electronice furnizate prin intermediul acestuia (în special furnizori de software de calculator pentru Magazin on-line, e-mail companii și furnizori de hosting precum și furnizori de software pentru managementul companiei și asistență tehnică pentru Controller) – Controlerul face ca datele cu caracter personal colectate de Client, disponibil la furnizorul selectat de operare a lor scopul numai în cazul și în măsura necesară pentru atingerea unui având în scop de prelucrare a datelor în conformitate cu prezentul document.
   6. contabilitate, juridic și consiliere a furnizorilor de servicii de randare pentru Controller contabilitate, juridice sau de servicii de consiliere (în special o contabilitate agenție, firmă de avocatură sau compania de colectare a datoriilor) – la Operatorul face colectate datele cu caracter personal ale Clientului disponibil la furnizorul selectat de operare a lor numai în scopul de cazul și în măsura necesară pentru atingerea unui scop dat de de prelucrare a datelor în conformitate cu prezentul document.

5.PROFILARE ÎN MAGAZINUL ON-line

5.1.La RGPD Regulamentul obligă Operatorul să informeze despre automatizat procesul de luare a deciziilor, inclusiv crearea de profiluri, menționate în Art. 22, alin. 1 și 4 din RGPD Regulamentul, și – cel puțin în aceste cazuri – informații vitale cu privire la procesul de luare a deciziilor, precum și sensul și previzibile consecințele de prelucrare pentru persoana vizată. Având în vedere cele de mai sus, Operatorul specifică în acest punct de politica de confidențialitate informațiile privind posibila crearea de profiluri.

5.2.La Operatorul poate utiliza profile în Magazinul On-line în scopuri de marketing direct scopuri, dar deciziile luate pe baza acestuia, de către Operator, nu nu se referă la încheierea sau respingere a încheia Vânzări Contract, sau posibilitatea de a face utilizarea Serviciilor Electronice în Magazinul On-line. Rezultatul de profilare în Magazinul On-line poate fi de exemplu, reducere pentru o anumită persoană, trimite un cod de reducere, amintindu - despre neterminate proces de achiziție, trimiterea de oferte de Produse, care pot fi legate de interesele sau preferințele persoanei, sau care se oferă condiții mai bune în comparație cu oferta standard de On-line Magazin. Indiferent de profilare, persoana ia decizii în mod liber, dacă doresc să beneficieze de reducere a dat, sau mai bine condițiile și cumpara un produs din Magazinul Online.

5.3.Profilare în Magazinul On-line constă în analiza automata sau zile de conduită de o anumită persoană de pe site-ul Magazin Online, de exemplu prin adăugarea unui Produs în coș, navigarea pe pagina de dat produs din Magazinul Online, sau analiza de istorie a achiziționarea în Magazinul Online. Condiția pentru astfel de profilare este pentru Controlerul de a avea datele personale ale persoanei, astfel încât acestea poate mai târziu le trimite de exemplu, un cod de reducere.

5.4.La vizată are dreptul de a nu depinde de decizia pe care este doar bazat pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri și a unele efecte juridice asupra persoanei sau în mod similar le afectează.

6.LA DREPTURILE persoanei vizate

6.1.La dreptul de a accesa, rectifica, restricționa, șterge sau transmite – la vizată are dreptul de a cere Operatorului să aibă accesul la datele lor cu caracter personal, de a rectifica, șterge ("dreptul de a fi uitat") sau de a restricționa prelucrarea și au dreptul de a se opune la prelucrarea și transmiterea lor de date. Detaliate condiții de drepturile de mai sus vor fi indicate în Art. 1522 RGPD Regulament.

6.2.La dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – persoana a cărei datele sunt prelucrate de către Operator pe baza de consimțământul dat (în temeiul Art. 6, alin. 1, litera a) sau cu Articolul 9, alin. 2, litera a) din RGPD Regulament), au dreptul pentru a-și retrage consimțământul în orice moment, fără niciun impact asupra compatibilitatea cu dreptul de a prelucra face pe baza consimțământului înainte de retragere.

6.3.La dreptul de a depune o plângere cu un organism de supraveghere – persoana ale căror date sunt prelucrate de către Operator trebuie să aibă dreptul de pentru a depune o plângere cu un organism de supraveghere într-un mod și modul de specificate în dispozițiile RGPD Regulament și poloneză legea, în special Protecția Datelor cu caracter Personal Act. Supraveghere corpul în Polonia va fi Președintele Biroului de Date cu caracter Personal De protecție.

6.4.La dreptul de opoziție – persoana vizată are dreptul, în orice timp, pentru a depune o plângere – pentru motive legate de anumită situație – în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu datele cu caracter personal bazate pe Articolul 6, par. 1, litera e) (de interes public sau autoritate oficială) sau f) (interesul legitim al operatorului) în cazul creării de profiluri bazate pe prevederile. Operator în un astfel de caz, trebuie să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care acestea arată existența semnificative din punct de vedere legal și justificat baze de prelucrare, imperative interesele, drepturile și libertățile de date subiectul, sau bazele pentru stabilirea, urmărirea sau apărarea creanțe.

6.5.La dreptul de a se opune în ceea ce privește marketing direct – în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru nevoile de marketing direct, persoana vizată are dreptul, în orice moment, pentru a depune o plângere în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal pentru are nevoie de un astfel de marketing, inclusiv crearea de profiluri, în măsura în care prelucrarea este legat de marketing direct.

6.6.Pentru a efectua drepturile menționate în acest moment politica de confidențialitate, unul se poate adresa Operatorului de a le trimite un mesaj adecvat în scris sau prin e-mail la adresa Operatorului indicate la începutul de politica de confidențialitate sau folosind formularul de contact disponibil pe Magazin Online-ul.

7.COOKIE-urile ÎN MAGAZINUL ONLINE ȘI google ANALYTICS

7.1.Cookie-urile sunt mici bucăți de fișiere text trimis de către server și a salvat de la vizitator Magazinul On-line (de exemplu, de pe hard disk a unui computer, laptop, sau smartphone-card de memorie – în funcție de tipul de dispozitiv utilizat de către Magazin Online de vizitator). Informații detaliate pe Cookie-uri precum și istoria lor de origine pot fi găsite, de exemplu de la: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie).

7.2.La Operatorul poate procesa datele conținute în Cookie-uri în timp ce vizitatorii Magazinului Online folosesc în următoarele scopuri:

   1. identificarea Serviciul Destinatarii fiind conectat în Magazinul Online și arată care sunt logat;
   2. Produse de economisire adaugă la coș pentru a plasa o comanda;
   3. salvarea datelor din Comanda Formulare, sondaje sau datele de logare la Magazin On-line;
   4. reglarea conținutul Magazinului Online de preferințele individuale ale Serviciului Destinatar (de exemplu, referitoare la culori, font, dimensiune, aspect) și optimizarea utilizării de pe Magazinul On-line site-uri;
   5. pregătirea statistici anonime prezentarea mod de utilizare Magazin Online;
   6. remarketing, și anume evaluarea comportamentului vizitatorilor Magazinului Online prin anonim analiza activităților lor (de exemplu, vizite repetate pe anumite pagini, cuvinte cheie etc.) pentru a crea profilul lor și de a oferi cu anunțuri potrivite intereselor lor, de asemenea, atunci când vizitează alte site-uri din rețeaua de publicitate Google Ireland Ltd., Facebook Ireland Ltd. și Instagram SRL. Serviciile de remarketing sunt, de asemenea, furnizate de compania Criteo GmBH (Gewurzmuhlstr. 11, 80538 Monachium, Germania).

7.3.Ca un standard, cele mai multe browsere de internet de pe piata accepta salvarea Cookie-uri în mod implicit. Fiecare persoană are posibilitatea de a specifica condițiile de utilizare a Cookie-urilor în browser-ul setări. Aceasta înseamnă că se poate, de exemplu, restricționează parțial (de exemplu temporar) sau a dezactiva complet salvarea Cookie-uri – în acest din urmă caz, ar putea avea un impact asupra unele funcționalități de Magazin Online (de exemplu, se poate dovedi imposibil să treacă prin Comanda folosind Formularul de Comanda din cauza eșecul de a salva Produsele în coș în cursul ulterioare etapele de plasarea Comenzii).

7.4.La setările browser-ului privind Cookie-uri sunt esențiale în ceea ce privește acordul pentru folosirea Cookie-uri prin Magazinul nostru On-line – în conformitate cu legii, consimțământul poate fi, de asemenea, exprimată în setările browser-ului. Având în vedere lipsa de astfel de consimțământ, schimba setarea browser-ul în consecință, în ceea ce privește Cookie-urile.

7.5.Detaliate informații privind schimbarea în setările de Cookie-uri și lor individuale de îndepărtare în cele mai comune browsere este disponibil în secțiunea de ajutor a browser-ului și următoarele site-uri web (click link-ul):

8.Chrome

9.Firefox

10.Internet Explorer

11.Opera

12.Safari

13.Microsoft Marginea

13.1.Operatorul poate folosi Google Analytics și google Analytics Universal servicii în Magazinul On-line, care sunt furnizate de către Google Ireland Limited (Gordon Casa, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda). Serviciile ajuta Operatorul să analiza frecvența vizitelor în Magazin On-line. Datele colectate sunt prelucrate în temeiul serviciile de mai sus pentru a genera statistici utile în timp ce administrarea Magazinului Online și analizarea frecvența vizitelor în Magazin On-line. Datele sunt de caracterul colectiv. Folosind serviciile de mai sus in Magazinul Online, cel Operatorul colectează astfel de date ca surse și medii de dobândire vizitatorii Magazinului Online, iar modul de comportamentul lor pe site-ul Magazin On-line, informații cu privire la dispozitivele lor și browsere folosite pentru a vizita site-ului, adrese IP și domeniu, date geografice și date demografice (vârstă, sex) și de interese.

13.2.Acesta este posibil pentru a bloca cu ușurință schimbul de informații cu Google Analytics în ceea ce privește activitatea de pe site-ul Magazinului Online – instalați în acest scop un opt-out add-on puse la dispoziție de către Google Ireland Ltd. disponibil la: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

14.FINAL DISPOZIȚIILE

14.1.La Magazin Online poate conține link-uri către alte site-uri. Operatorul încurajează că, la momentul de a fi transferate către alte site-uri, deveni familiar cu politica de confidențialitate. Această politică de confidențialitate se se aplică numai la Magazinul Online al Operatorului.
pixel